برجسته

یک بار طعم غیر ممکن است برای جلوگیری از....... با عرض پوزش تنها 10 انگشت و آن را امکان پذیر خواهد بود به انجام آن بی نهایت😆!

خوب زمان از روز! ژل لاک ها است که به سرعت در حال پشت سر هم به زندگی ما تحت الشعاع قرار داده ذهن مد و زیبایی, سوخت رسانی تخیل برای انواع رنگ و طرح ها و اشکال.ژل-لاک یک پوشش است برای ناخن ترکیبی از خواص ناخن لاک الکل و ژل. نام "gel-لهستانی" نمایش این ایده از ترکیب خواص دو تزئینی ابزار برای طراحی ناخن: لاک ناخن و مدل سازی ژل. در خانه ژل-لهستانیاست که اغلب به نام "لاک", "selcom" و یا حتی "لاک" در ه...